ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

събота, май 01, 2010

“Бизнес клуб” в Стопанския


Ето как може да се намери пътя за реализация

Близо тринадесет години една студентска организация помага на студенти. „Бизнес клуб” е организация, която дава широк кръг от възможности за развиване на личните качества и реализация.

През 1997г., по идея на гост-лекторите Кенет Кофорд и Бърнард Морин, В Стопанския факултет на СУ, е създаден „Бизнес клуб”. На практика това е една от студентските организации, които имат за основна цел да помагат на студентите да се реализират в желаната от тях област. Професионалното ориентиране е една от основните цели, които организацията си поставя.

„Бизнес клуб” създава виртуален кариерен център (www.cvbook.com), където всеки един студент може да намери информация за работни места и да избере най – подходящото за себе си. Със сигурност това може да бъде полезно на всеки. Освен обяви за работа, във виртуалния център може да бъде намерена информация за студентски стажове. Организацията може да помогне с информация на всеки относно международните младежки обмени, които са наистина нещо полезно за всеки студент, имайки на предвид, че в случая може да се съчетаят приятни изживявания, практикуване на знанията и създаване на полезни лични и професионални контакти. През 2003г. организацията става член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Tри са основните проекта, по които „Бизнес клуб” работи. „Events and Presentations” – чрез него се осъществяват срещи между студенти и популярни личности – едно от последните подобни събития е лекцията, изнесена в Ректората от финансовия министър Симеон Дянков. Проект „International Relation” – целта му е да се поддържат връзки със сходни организации по света. Симулацията на проучвания и игри се реализира чрез проекта „Research Center”. Целта му е студентите да се докоснат до реалните условия на работа и да се самоусъвършенстват.

Информация за работа, стаж, международен обмен и връзка с организацията можете да намерите на сайтовете: www.cvbook.com и www.bisclub.org.

Страхил Василев

Няма коментари:

Публикуване на коментар