ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

събота, май 01, 2010

Дават до 500 € по „Еразъм”


Всеки студент, поне веднъж в живота си, е чувал за „Еразъм” - програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование. Дейностите и целите й са много разнообразни - интегрирани магистърски програми, отпускане на стипендии, партньорство, повишаване качеството на европейското висше образование.

Започнала още през 1987 година като програма на Европейския съюз, програмата предоставя на студентите от цяла Европа възможности за обмен в чужд университет за период от три до дванадесет месеца. Всяка година броят на кандидатите прогресивно
се увеличава, както и мащабите на програмата. Но какво всъщност представлява тя и какво се крие зад досадните административни формалности? Попитахме трима студенти
от Софийския университет, които учат в различни факултети. Всеки от тях е бил за един семестър съответно в Холандия, Франция и Австрия. Причините, които са ги мотивирали да участват, както на повечето студенти, са стремеж към промяна на средата, обогатяване в личностен и академичен план, усъвършенстване на езика. За жалост местата в повечето случаи са ограничени, но се дава възможност и за кандидатстване в друга специалност от съответния факултет, в който се обучава студентът. Що се отнася до самата стипендия – големината й се определя от кандидатите и местата, но е около 500 евро и се нарича грант. Този грант няма за цел да обезпечи напълно престоя ти в чужбина, а да покрие разликата в стандарта. В общия случай тя покрива наема и малка част от джобните и не може да се разчита единствено на нея (дори превеждането й се извършва след започване на обмена).

Студентите споделят, че разликите в образованието са осезаеми. На първо място те поставят практическата насоченост, ангажираността, засиления текущ контрол, модерните
библиотеки и спортни бази, лесния достъп до съвременни източници на информация, засилената комуникация между преподаватели и студенти и постигнатия синхрон между различните университетски звена. Относно бюрокрацията – мненията са противоречиви. Най-неприятен е въпросът с изпитите. Не всички от тях, които са положени в съответния
чуждестранен университет, се признават за взети в България, но съществува опция за договаряне с преподавателите. Във всички случаи остават изпити, които трябва да бъдат
взети, независимо от факта, че студентът е бил в чужбина.

Въпреки всички очаквани и неочаквани трудности, програма Еразъм предлага шанс за поглед върху разликите с европейското образование, общуване с чуждестранни студенти, разширяване на хоризонта и подпомагане избора на бъдеща професионална реализация.

Повече информация търсете на http://www.europe.bg/html/page.php?category=104id=11354.

Косара Белниколова

Няма коментари:

Публикуване на коментар