ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

събота, май 01, 2010

Шанс за развитие

Напоследък из коридорите на Софийския университет забелязваме разлепени обяви на „Младежки информационно-консултантски център, район Студентски” /МИКЦ/, който ни предлага различни видове обучения и то безплатно. Тъй като сме си Тома Неверни, особено за безплатни инициативи, решихме да проверим за какво става дума.

В младежкия център открихме трудещия се екип млади специалисти от сдружение с нестопанска цел „Студентски информационен център”, които са разработили проект МИКЦ по национална програма „Младежки информационно-консултантски центрове” 2007-2010, с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Те ни разказаха за проекта и дейността му, с която целят да предоставят качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите на младите хора, които да повишат тяхната мотивация за адекватно личностно развитие и провокират активно участие в обществения живот.

За да постигнат това, те предлагат информационни услуги и консултации, които всеки млад човек до 35 годишна възраст може да получи на място в сградата на УНСС- София, етаж 1, кабинет 1008, по телефон 02/ 962 55 95, e-mail: mikc.sf3@gmail.com и чрез сайта www.sf3.mikc.bg – всеки делничен ден /от понеделник до петък/ от 8:00 часа до 17:00 часа.

По проекта също се организират и семинарни обучения, като в тях се предоставя възможност да се придобият знания и умения в области, важни и необходими за личностната и професионална реализация на студентите. Те включат тренинги за усвояване на знания, свързани с избор на конкретна бъдеща професия, развиване на социални умения, решаване на казуси, практически задачи и други интерактивни форми за повишаване на гражданската култура и възпитание. Досега е имало обучения на теми като: „Как да защитаваме мнението си убедително”, „Вземане на решения”, „Постигане на целите си чрез позитивна нагласа” и други.

Графиците, темите и времевият обхват на обученията се определят в зависимост от резултатите от периодично провеждани анкетни проучвания, като тяхното провеждане се реализира в учебни зали предоставяни от партньорите по проекта, които са: СО - Общинска администрация район „Изгрев”, Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС – София и Студентски съвет на ТУ – София.

Това е една добра възможност за развитие на личните ни и професионални качества, затова не се колебайте, а се възползвайте.

Свилена Атанасова

Няма коментари:

Публикуване на коментар