ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

събота, май 01, 2010

Влизането в СУ – лесно и (не)успешно!


Промените с цел „олекотяване” на тазгодишната кандидатстудентска кампания на Софийски университет зарадваха голяма част от бъдещите студенти. Почти двойно се увеличиха специалностите, с които може да се кандидатства с оценка от матура (от 37 на 70). Отменени бяха и голяма част от изпитите за прием в специалности, в които преди време се влизаше с 2 или 3 изпита. Едва ли обаче премахването на устния изпит по журналистика, на изпита по солфеж, на единия от изпитите по изобразително изкуство, както и на редица други изпити е нещо, което ще доведе до по-добри резултати в бъдещ момент.

Според гл. ас. Марин Бодаков, член на изпитната комисия по журналистика, чрез устното изпитване преподавателите много по-сигурно могат да разберат дали кандидатът притежава журналистически рефлекси и умения. А чрез отпадането му писменият изпит се натоварва с прекалено много свръхочаквания. Преподавателят изразява и своето разочарование от писмените работи на кандидат-студентите от първата изпитна сесия. „Авторите по-добре разказват, отколкото умеят да разсъждават последователно и да се аргументират”, споделя асистентът по журналистически жанрове във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Факт е, че в европейските страни като Германия и Англия кандидатстването е почти изцяло по документи, но „оцеляването” в университета се оказва много по-трудна задача. То изисква поддържане на високи резултати и постоянно доказване на придобитите знания. Несъмнено тежестта на изпитите е един натоварващ и до голяма степен излишен елемент както за кандидат-студентите, така и за преподавателите в университета, но приемането само с оценка от матура в специалности, които само до преди година са били с най-висок бал, като информатика, компютърни науки, скандинавистика, е немислимо. Или поне на етап, в който все още матурите не са се утвърдили като ниво на трудност и формат на изпит; на етап, в който продължават
да се водят спорове за единните критерии на оценяване на зрелостните изпити и повсеместното спазване на правилата по време на самия изпит. Реформите са необходими, но за тях е нужно време, внимателна преценка на настоящата ситуация в образованието и най-важното – мисъл в перспектива.

Илияна Генова

Няма коментари:

Публикуване на коментар