ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

събота, май 01, 2010

Международен контрол за висшето ни образование


Чуждестранни комисии ще помагат за изготвянето на реална оценка

Един от основните проблеми в българското висше образование е на път да бъде решен. Дългите спорове около оценяването на ВУЗ-овете като че ли скоро ще спрат.

„Традицията” на самооценяването се предвижда да приключи в края на този месец – 30 април. След това от Министерството на образованието и науката ще бъдат
назначени международни счетоводители (одитори) за проверка на дейността на ВУЗ-овете. Върху основата на тяхната дейност и оценка, се предвижда да бъде изготвен и съответният рейтинг. Той ще създаде една реална картина и чрез него ще си отговорим на въпроса „Къде се нарежда българското висше образование в страните от ЕС?”. Отговорът може да послужи като платформа за промяна на системата на висшето образование в България.

Чрез изготвянето на рейтинг, резултат от чуждестранна – международна оценка,
Министерството на образованието цели да се създаде реален критерий, по който да се извършва финансирането на всяко висше учебно заведение. Това е един гарант, че всеки получава колкото си е изработил. Резултатът от това нововъведение може да е почти моментален по следната причина. Университетът, който извършва добре своите задачи, проявява креативност и излъчва лауреати, получава висок рейтинг. От това следва и да получи по-голям бюджет за следващата година. Съзнавайки какво печели, университетското ръководство продължава да работи с тенденцията университетът да се развива и модернизира по различни параграфи. Това естествено довежда до увеличаване на рейтинга, което е причина бюджетът за следващата година да е по-голям. Съвсем ясно е, че университетът може да печели, създавайки много качествени кадри.

Освен до промяна вътре в университета, чуждестранният контрол води и до промяна при конкуренцията между университетите. Когато един ВУЗ е финансиран с повече пари от държавата, е логично останалите да искат да получават същата сума. Нямайки друг избор, те започват да работят в полза на реалния си рейтинг. Получава се една силна конкурентна среда между ВУЗ-овете. Един от естествените резултати от тази конкуренция е вдигането на нивото на обучение, тъй като именно то е гарант за по-висок бюджет. Ето нагледно как се получава един логически кръг – университет – ниво на обучение – международен контрол – оценка – рейтинг – бюджет – конкуренти (другите университети). За да получи голяма сума пари, логично е университетът да работи усилено по всяка част от този логически кръг.

Въвеждането на външен контрол води със себе си не само по – висок рейтинг вътре в страната, но спомага и за издигането на университетите в международен план. Високото ниво на образование и висок реален рейтинг, могат да накарат повече чуждестранни студенти да учат в България, отколкото днес. Чуждестранното присъствие означава, че ще се влеят свежи пари в българското образование. От друга страна, именно това присъствие е гарант за едно високо ниво.

Особено важен факт е това, че с въвеждането на тази реформа може да се намали практиката млади българи да учат в чужбина. Голяма част от заминалите са вече загубени за своята родина и няма да се върнат. Изготвянето на рейтинг в резултат
на международни специалисти и труда им ще помага на студентите при избора на ВУЗ. Те ще могат да се учат при най-добрите и да получават най-добрата подготовка, при това в България.

Стъпката, предприета от министър Сергей Игнатов е ход, с който могат да се разрешат много проблеми в образователната ни система. Важно е тя да бъде приложена правилно и да се следи стриктно, за да наблюдаваме положителни резултати. Външният контрол е гарант за реална оценка на университетите в България!

Страхил Василев

Няма коментари:

Публикуване на коментар