ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

петък, март 19, 2010

Сборник ни връща 60 години назад


На 9 март в зала 1 на СУ, по случай 120 годишнината на унивеситета, беше представен
сборникът „Студентите на Софийския университет – някога и сега”. Той е плод на усилията на преподаватели, бивши възпитаници на Алма Матер и настоящи студенти.

Авторите на сборника са доц. доктор Венцеслав Бондиков, замeстник декан по стопанската дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация, проф. доктор Минка Златева и двама четвъртокурсници от специалност „Връзки с обществеността” – Силвена Тончева и Христо Дочев. На събитието поздравления изказаха не само преподаватели от ФЖМК и Факултета по класически и нови фиологии, директорът на музея към университета – доц. д-р Цвета Тодорова, но и заместник-ректорът – проф. дфн. Анастас Герджиков. Бяха представени две презентации, посветени на работата около проекта, придружени с топли думи от настоящи студенти от ФЖМК.

Работа на студенти и преподаватели се ограничава в сто страници, но това в никакъв случай не е всичко, което би могло да се напише по една така интересна и любопитна тема като смяната на випуските в университета, техните допирателни, различия и приемственост. Ядрото на сборника е анкета, проведена сред 90 университетски
преподаватели-абсолвенти на СУ и 123 настоящи студенти, част от които – чуждестранни. Сборникът ни връща шейсет години назад като съпоставя тогавашните нрави, традиции и разбирания, с днешните такива. Трите гледни точки – „през погледа на социолога”, „през погледа на преподавателя” и „през погледа на студента”, рисуват една пъстра картина на нравите, студенстския живот, ценностите и стремежите на няколко поколения, обединени под името на Софийския университет.

Стоте страници, богатият снимков материал и съвместната работа на студенти и преподаватели ни провокират в няколко посоки - да си спомним това което сме били, да се огледаме, за да разберем какво сме в момента и да си пожелаем успех за в бъдеще.

Косара Белниколова

Няма коментари:

Публикуване на коментар