ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

понеделник, декември 07, 2009

Учим на разсрочено плащане

Изгоден заем задържа в университета млади родители

Студентските кредити ще станат реалност още през следващия семестър. Новината дойде от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков след среща с новия образователен министър Сергей Игнатов. По този начин се привежда в действие приетият преди половин година Закон за кредитиране на студенти и докторанти. Държавата ще предостави 40 млн. лева на местни банки, с които ще бъдат гарантирани кредитите.

За държавен заем могат да кандидатстват всички докторанти и студенти редовно обучение, които не са навършили 35 години и не са прекъснали обучението си. Парите могат да се използват за издръжка или за покриване на семестриалните такси. В зависимост от необходимостта на учащия, кредитът може да бъде за цялото обучение или само за част от него. При раждане или осиновяване по време на следването кредитът може да се използва и за месечни разходи.

Банката поема ангажимента да не изисква заплащане на такси, свързани с обслужването на заема. Освен това лихвата трябва да бъде само два пункта от основния лихвен процент на БНБ. Учащите имат на разположение една година след последния си държавен изпит преди да започнат да връщат взетите пари.

Подобни практики има от години в почти всички европейски държави. У нас идеята за студентски кредитиране също не е нова, но въвеждането им се забави с повече от две години поради различни причини.

Явор Николов


Няма коментари:

Публикуване на коментар