ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

понеделник, ноември 16, 2009

Качествено и евтино обучение? Не, не е мит!


Къде в Европа можем да получим добро образование?

Ако ви е писнало от проблемите на родната образователна система или пък мислите, че ви е време да видите малко свят, може би трябва да се замислите за обучение в чужбина. Далеч не е задължително да продадете семейното имущество, за да финансирате следването си, нито да прекъсвате и да губите годината. Повечето програми изискват само интелигентност над средната и доза академичен ентусиазъм.

• В програмата за студентска мобилност CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) участват 12 страни: Чехия, Унгария, Полша, Австрия, България, Сърбия, Словакия, Македония, Румъния, Словения, Хърватска, Косово. Официалният сайт
на проекта е http://www.ceepus.info/. На него можете да получите по-подробна информация, както и да подадете документи онлайн. След регистрация имате възможността директно да разгледате офертите за студентска мобилност и да изберете за коя от тях да кандидатствате. Друга опция е да подадете документи директно през сайта на самия университет или да се свържете с координаторите на програмата в съответното учебно заведение. Крайният срок за записване за летен семестър 2009/2010 е 15 ноември, но и след него продължава да постъпва информация за нови проекти.

• Европейските институции периодично обновяват информацията си и за стажантски програми. Повечето изискват завършено висше образование, но за стаж в Сметната палата на Европейския съюз (със седалище в Люксембург) се изискват завършени 4 семестъра в област, свързана с дейността на институцията. Стажът може да бъде платен или неплатен и продължава до 5 месеца. Другата възможност за студентски стаж в европейска институция (за съжаление, неплатен) е като преводач в Европейския парламент, също в Люксембург. Езиковите изисквания са за общо три европейски езика – един на отлично ниво и два на добро. Трябва стажът да се води част от обучение или учебна практика. Трае до три месеца и се провежда четири пъти годишно.
Информация на www.europa.eu.

Десислава Гичева

Няма коментари:

Публикуване на коментар