ЧЕСТНО...или нашата програмна статия

„Свободен вестник” е нашият отговор на обвиненията, че младите хора в България са незаинтересовани от случващото около тях.

Прочети повече>

неделя, юни 06, 2010

Ни говорети тъй, много ва моля

На 17 май 2010г. в Софийския университет се проведе кръгла маса „Език, морал, отговорност”, организирана от Факултета по Славянски филологии. Събитието е посветено на изследванията на речта на българските журналисти и политици. Тези анализи са плод на наблюдения на студенти от специалността „Българска филология”, работещи съвместно със своите преподаватели ст. ас. Владислав Миланов и гл.ас. д-р Надежда Михайлова.

Факт е, че медиите влияят сериозно върху начина, по който говорят хората, затова филолозите смятат, че не е редно в ефир да се чуват думи като „ИжИдневници”, „да вА зАмолА”, „тЪз”, „тИории”, „да земемЕ” и много други. Тъжните изводи на студентите са, че речта на политиците е изпълнена не само с диалектни и нецензурни думи, но и с езикова агресия и много клишета, които не носят никаква информация на аудиторията.

В рамките на кръглата маса организаторите наградиха журналисти, които имат коректно отношение към българския език - Венелин Петков, Светла Петрова, Ани Цолова, Бойко Василев, Добрина Чешмеджиева и други. Някои от наградените споделят, че чистотата на езика е битка, в която ще продължат участието си, а други признават, че тази награда ги прави все по-чувствителни към грешките, които се допускат.

От своя страна ст.ас. Миланов сподели препоръките си към тези, които достигат до хората чрез силата на словото - преди всичко трябва да уважават езика, защото е показател за ценностната система на човека, както и внимателно да съобразяват подбора на изразните средства със ситуацията на общуване. Преподавателят изрази желание за достатъчно сили и екип, за да разширят наблюденията си върху печатните издания и радиото, както и върху езика на преподаватели.

Вяра Петрова

Няма коментари:

Публикуване на коментар